Dịch vụ giấy phép lao động

Luật giấy phép lao động

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Tạo vào: 20/07/2022

Đăng ký và giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trực tiếp và qua mạng

Thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua mạng.
Tạo vào: 05/02/2021   Cập nhật: 08/02/2021

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những dịch vụ cấp giấy phép lao động của ASM Liên Việt bao gồm các dịch vụ cấp giấy phép lao động ngắn hạn hoặc giấy phép lao động dài hạn tối đa là 2 năm cho người nước ngoài 
Tạo vào: 21/02/2020

Hỗ trợ dịch vụ