Dịch vụ giấy phép lao động

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những dịch vụ cấp giấy phép lao động của ASM Liên Việt bao gồm các dịch vụ cấp giấy phép lao động ngắn hạn hoặc giấy phép lao động dài hạn tối đa là 2 năm cho người nước ngoài 
DỊCH VỤ VISA VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ - 0968.924.220