Mẫu tờ khai xin visa

Tờ khai và đơn xin cấp miễn thị thực Việt Nam cho người nước ngoài-Mẫu NA19

Mẫu tờ khai NA19 Xuất nhập cảnh là mẫu tờ khai sử dụng vào mục đích xin đăng ký tài khoản điện tử cho công ty, tổ chức lần đầu tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 
Tạo vào: 13/06/2023   Cập nhật: 01/08/2023

Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài - Mẫu NA17

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015.
Tạo vào: 13/06/2023   Cập nhật: 05/07/2023