Đăng vào: 13/06/2023   Cập nhật: 05/07/2023

Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài - Mẫu NA17

1.Mẫu NA17 là gì?

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015.

 

2.Nội dung:

 

 


3.Liên hệ:

 

     Để biết thêm thông tin chi tiết về lưu ý khi điều Mẫu NA17- Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và các vấn đề liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo: 

    Hotline: 0987.158.166

    Email: info@asimic.com (Tư vấn giải đáp mọi vướng mắc) 

   Tham khảo thêm các mục khác: Hướng dẫn điền mẫu NA8.

Tư vấn dịch vụ 0984.925.269