Thủ tục làm giấy phép lao động

Các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài.

Giấy khám sức khỏe (Giấy chứng nhận sức khỏe) đủ điều kiện làm việc là một tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Pháp luật quy định những cơ sở KBCB đủ điều kiện cấp Giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài như sau
Tạo vào: 10/01/2022

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người lao động khi đã được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam tuy nhiên trong trường hợp Giấp phép lao động hết hạn nhưng Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì người lao động nước ngoài hoặc doanh nghiệp quản lý người lao động cần phải gia hạn giấy phép lao động để có thể tiếp tục làm việc đúng luật pháp và được pháp luật bảo vệ.
Tạo vào: 10/01/2022

Hồ sơ cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được xem là cơ sở pháp lý để người lao động nước ngoài được làm việc một cách hợp pháp tại Việt Nam, nếu không có giấy phép lao động người lao động nước ngoài sẽ bị coi là lao động bất hợp pháp, không những thế còn không được pháp luật bảo vệ khi có vấn đề xảy ra. Trong trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất hoặc bị hỏng hoặc Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn thì người lao động cần làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động. 
Tạo vào: 09/01/2022

Thời hạn Giấy phép lao động theo quy định mới

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Vì liên quan đến thời gian được cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài, nên thời hạn của giấy phép lao động cũng là điều mà các cá nhân lao động nước ngoài và doanh nghiệp quan tâm. Từ ngày 01/01/2020 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực tại điều  155 Luật lao động 2019 có quy định thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm. Như vậy, Thời hạn của giấy phép lao động là 02 năm và được gia hạn tối đa 1 lần
Tạo vào: 09/01/2022

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định mới

Giấy phép lao động là một loại tài liệu có giá trị pháp lý. quan trọng đối với người sử dụng lao động nước ngoài cũng như đối. với chính người lao động đó trong quá trình làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh những trường hợp cấp mới. Giấy phép lao động, cấp lại Giấy phép lao động thông thường, trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài có thể phát sinh một số trường hợp đặc biệt mà trong đó. hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài có một số sự thay đổi.
Tạo vào: 09/01/2022

Hồ sơ cấp Giấy phép lao động dành cho Nhà quản lý theo quy định mới

Xu hướng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngày càng gia tăng nhờ các yếu tố như: môi trường làm việc tại Việt Nam trẻ và năng động, nhiều cơ hội việc làm rộng mở cho Nhà quản lý, Chuyên gia có tay nghề cao; chính sách thu hút đầu tư từ nước ngoài và lao động nước ngoài từ chính phủ; nhịp sống trẻ, hiện đại của Việt Nam đang gần bắt kịp với thế giới. Chính vì vậy, nhiều người nước ngoài tìm tới Việt Nam như là một điểm đến về văn hóa và là một cơ hội phát triển sự nghiệp.
Tạo vào: 09/01/2022

Hồ sơ cấp Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài là Chuyên gia theo quy định mới

Hiện nay, do nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp và nhờ sự ký kết các hợp ước quốc tế tự do thương mại như WTO, ASEAN…Nhất là từ ngày 30/06/2020 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo vệ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) đã chính thức được ký kết. Đây chính là điều kiện để  các tổ chức và doanh nghiệp thu hút lao động nước ngoài. Nhằm tạo điều kiện nâng cao tay nghề cho công nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, đồng thời nhằm quản lý và sử dụng lao động nước ngoài tại nước ta có hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội pháp luật đã có những quy định cụ thể được coi là điện kiện để người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.
Tạo vào: 09/01/2022

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định mới

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.
Tạo vào: 06/01/2022
1 2 3