Thủ tục làm giấy phép lao động

Hướng dẫn xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đã được cấp giấy phép lao động nhưng sắp hết hạn hoặc còn thời hạn nhưng bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động thì phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động theo quy định như sau:
Tạo vào: 21/02/2020
1 2 3

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ