Thủ tục làm giấy phép lao động

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chuyên gia kỹ thuật

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê các chuyên gia kĩ thuật người nước ngoài vào làm việc để tư vấn, giám sát kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp. Để các chuyên gia người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam>>>
Tạo vào: 25/02/2020

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Nhà quản lý

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của doanh nghiệp, người nước ngoài được doanh nghiệp thuê làm nhà quản lý phải xin cấp phép lao động>>>
Tạo vào: 25/02/2020

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật người nước ngoài được định nghĩa là người nước ngoài được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo ở nước ngoài>>>
Tạo vào: 25/02/2020

Hướng dẫn điền mẫu số 07 - Văn bản đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động

Mẫu số 07 được sử dụng cho doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài có xác nhận của đại diện doanh nghiệp hướng dẫn theo các mục sau đây:>>>
Tạo vào: 25/02/2020   Cập nhật: 25/02/2020

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho Chủ tịch công ty

Người nước ngoài được các doanh nghiệp tại Việt Nam thuê làm việc ở vị trí Nhà quản lý với chức danh là Chủ tịch công ty thì người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép lao động theo quy định của Việt Nam
Tạo vào: 25/02/2020   Cập nhật: 25/02/2020

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê người nước ngoài làm Giám đốc cho công ty. Để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt Nam>>>
Tạo vào: 25/02/2020   Cập nhật: 25/02/2020

Hướng dẫn điền mẫu số 02 - Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu 02 dùng để người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Tạo vào: 25/02/2020   Cập nhật: 25/02/2020

Hướng dẫn điền mẫu số 01- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu 01 dùng để người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh>>>
Tạo vào: 21/02/2020   Cập nhật: 24/02/2020

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài làm việc tại các vị trí Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia và Lao động kỹ thuật cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh thời gian trên 03 tháng thì phải xin cấp phép lao động theo quy định của Việt Nam>>>
Tạo vào: 21/02/2020

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các doanh nghiệp tại Việt Nam muốn thuê người nước ngoài vào làm việc trên 03 tháng thì phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tạo vào: 21/02/2020   Cập nhật: 21/02/2020
1 2 3

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ