21/02/2020

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài làm việc tại các vị trí Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia và Lao động kỹ thuật cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh thời gian trên 03 tháng thì phải xin cấp phép lao động theo quy định của Việt Nam.

Người nước ngoài phải làm đúng vị trí, công việc, doanh nghiệp đã được ghi trên giấy phép lao động được cấp. Thời hạn của giấy phép lao động tùy thuộc vào tính chất công việc và hợp đồng lao động người nước ngoài đã ký với doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 02 năm.

Kết quả hình ảnh cho cấp phép lao đông

Tùy thuộc vào trụ sở doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp hay ngoài khu công nghiệp thì thủ tục xin cấp phép lao động sẽ được nộp tại:

  • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
  • Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh hiện nay khá phức tạp. Chúng tôi xin hướng dẫn quý khách thủ tục như sau:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

1. Yêu cầu đối với doanh nghiệp và người lao động

  • Doanh nghiệp phải đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
  • Người nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe phù hợp, không phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Người nước ngoài phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng lao động nước ngoài.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài ở Bắc Ninh gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu;
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ hoặc giấy khám sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khoẻ đến ngày nộp hồ sơ;
  • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp;
  • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
  • 02 ảnh mầu 4x6cm, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
  • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
  • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động,…);
  • Công văn chấp thuận sử dụng lao động của cơ quan có thẩm quyền;
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi làm thủ tục.

2. Hồ sơ và nhận kết quả:

  • Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động đối với doanh nghiệp;
  • Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách!

 
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động
VISABIZ VIỆT NAM