Gửi vào: 25/02/2020     Cập nhật: 25/02/2020

Hướng dẫn điền mẫu số 02 - Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 02 - Giải trình nhu cầu thay đổi sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Mẫu số 02 dùng cho người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) đã từng được chấp thuận nhu cầu nhưng có sự thay đổi nhu cầu, người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình về thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chúng tôi hướng dẫn điền thông tin một số mục cần thiết trong mẫu số 02 như sau:

  • (1), (2), (3) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....
  • Mục thông tin về Doanh nghiệp/ Tổ chức cần điền đầy đủ và chính xác thông tin của Doanh nghiệp/ Tổ chức theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh đã được cấp bao gồm các thông tin sau: Tên, Loại hình Doanh nghiệp, Tổng số lao động đang làm việc, Trong đó số lao động nước ngoài, Địa chỉ, Điện thoại - Email, Giấy phép kinh doanh số, Cơ quan cấp, Có giá trị đến ngày, Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động).
  • Vị trí công việc đã được chấp thuận: số lượng, vị trí công việc, thời hạn làm việc.
  • Vị trí công việc đã sử dụng: số lượng, vị trí công việc, thời hạn làm việc.
  • Thông tin tuyển dụng bổ sung: Số lượng tuyển dụng, Vị trí tuyển dụng, Chức danh công việc, Thời hạn làm việc, Lý do tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách!

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động
DỊCH VỤ VISA VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ - 0968.924.220