Thủ tục Visa Việt Nam

Thời hạn Visa nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định của Luật xuất nhập cảnh

Theo quy định tại Điều 8 và Điều  9 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 và Luật số 51/2019/QH14  sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn các loại visa thị thực của Việt Nam cho người nước ngoài.
Tạo vào: 21/02/2020   Cập nhật: 26/02/2020

Miễn thị thực là gì?

Miễn thị thực là cách thức cho phép công dân của một quốc gia khác nhập cảnh và lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải làm các thủ tục cũng như đóng các khoản lệ phí liên quan đến việc xuất nhập cảnh.
Tạo vào: 21/02/2020   Cập nhật: 21/02/2020
1 2 3 4 5

Hỗ trợ dịch vụ