Thông báo về việc Tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Về việc người nước ngoài bị mắc kẹt tại Việt Nam vì dịch bệnh Covid 19 là do hoàn cảnh khách quan nên Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài tạm trú và gia hạn visa. Chính vì vậy Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đã ra thông báo về việc "Tự động gia hạn visa tự động" cho người nước ngoài với nội dung như sau:

1. Công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay được "tự động gia hạn visa" đến hết ngày 31/03/2021, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trường hợp nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng khác… cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết 31/03/2021 và phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh.

2. Công dân nước ngoài trong thời gian được "tự động gia hạn tạm trú" phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.

3. Công dân nước ngoài không thuộc diện quy định tại mục 1 của Thông báo này hoặc có các vi phạm pháp luật khác, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

4. Các vấn đề phát sinh khác (nếu có), đề nghị liên với Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo SĐT: 0243.9387320 (phía Bắc), 0283.9200365 (phía Nam) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Nguồn thông tin: Cục xuất nhập cảnh Thông báo về việc "Tự động gia hạn tạm trú" cho người nước ngoài

Tạo vào: 05/02/2021   Cập nhật: 02/08/2021
Liên hệ tư vấn dịch vụ
0984.925.269

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ