Luật mới quy định về gia hạn visa, xin visa thị thực cho người nước ngoài

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi được áp dụng từ ngày 01/7/2020, một trong những điểm đáng chú ý của Luật so với  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 là cho phép người nước ngoài chuyển đổi mục đích thị thực trong một số trường hợp.

Cụ thể, 

Nếu như trước đây, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 nêu rõ “Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích” thì nay, tại Điều 1, Luật sửa đổi đã cho phép người nước ngoài chuyển đổi mục đích thị thực trong một số trường hợp. Cụ thể là khi:

- Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

- Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Trong những trường hợp này, người nước ngoài sẽ được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi.

Đáng chú ý, Luật còn bổ sung thêm trường hợp cấp chung thị thực, đó là:

Cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan, du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu.

(Trước đây chỉ có trường hợp cấp chung thị thực cho trẻ em dưới 14 tuổi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ).

Bên cạnh đó,  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 (51/2019/QH14) còn có nhiều quy định mới về xuất nhập cảnh của người nước ngoài như: bổ sung quy định cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài , sửa đổi điêu kiện xuất cảnh, nhập cảnh,  thay đổi các trường hợp người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú, miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển,... tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Tạo vào: 05/02/2021   Cập nhật: 09/02/2021
Liên hệ tư vấn dịch vụ
0984.925.269

Hỗ trợ dịch vụ