Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài - NA7

 1.Mẫu NA7 là gì?

      Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA7 được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015.

      Mẫu NA7 dùng cho cá nhân là công dân Việt Nam thường trú trong nước bảo lãnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là thân nhân của công dân Việt Nam và có xác nhận của Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú.

 

 

 

    

      2.Hướng dẫn điền mẫu NA7:

 

Hướng dẫn điền mẫu NA7   

           Link download: Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Mẫu NA7

           Trong mẫu NA7, có 3 ghi chú nhỏ là

           (1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

           (2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

           (3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

            Ví dụ: ở TPHCM, phải ghi là Phòng xuất nhập cảnh TPHCM hoặc Cục Xuất nhập cảnh TPHCM.

     3.Liên hệ:

            Để biết thêm thông tin chi tiết về lưu ý khi điều Mẫu NA7 - Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài và các vấn đề liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo: 

            Hotline: 0987.158.166

            Email: info@asimic.com (Tư vấn giải đáp mọi vướng mắc).

            Tham khảo thêm:

Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên cấm, khu giới - Mẫu NA14

Đơn xin phép cho nhân thân vào khu vực cấm, khu vực biên giới - Mẫu NA15

Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài - Mẫu NA17

Tờ khai và đơn xin cấp miễn thị thực Việt Nam cho người nước ngoài - Mẫu NA19

 

Tạo vào: 12/07/2022   Cập nhật: 12/08/2022
Liên hệ tư vấn dịch vụ
0984.925.269

Hỗ trợ dịch vụ